มาสร้างบิทบอทรถซิ่งจอมแสบกันเถอะขั้นที่ 1 : สร้างวงจรไวร์เลสทรานสมิตเตอร์แล้วกดลงบนแผ่นบอร์ด มันจะทำหน้าที่เป็นรีโมทคอนโทรล

อย่าลืมหมุน slide dimmer ไปตามเข็มนาฬิกา 180 องศา ก่อนที่จะติดลงบน mounting board

ขั้นที่ 2 : สร้างวงจรที่สองซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวใจของบิทบอทตามภาพ

ขั้นที่ 3 : ต่อกงล้อเข้ากับดีซีมอเตอร์

ขั้นที่ 4 : ติดบอลคาสเตอร์เข้ากับบอร์ดด้วยกาว

ขั้นที่ 5 : ควบคุมบิทบอท ตำแหน่งตรงกลางของดิมเมอร์ (ประมาณ 2.5 โวลท์) จะเป็นการหยุดกงล้อ ผลักดิมเมอร์ทั้งสองตัวไปด้านเดียวกันจะเป็นการดันไปข้างหน้า และกลับหลัง ผลักดิมเมอร์ไปคนละทางจะทำให้หมุน

ขั้นที่ 6 : ตกแต่งบิทบอทตามสไตล์ของคุณ