ลิตเติ้ลบิตส์ในงาน Kidscovery Tale & Toys 3-6 มีนาคม 2559